اعتصاب معلمان؛ نه به حجاب؛ پناهندگان؛ نمايشگاه كتاب؛: برنامه نان و گل سرخ ـ قسمت اول

Project Description

 اعتصاب معلمان؛ نه به حجاب؛ پناهندگان؛ نمايشگاه كتاب؛: برنامه نان و گل سرخ ـ قسمت اول

حقوق كودكان با نيازهاى ويژه
برنامه نان و گل سرخ با مریم نمازی و فریبرز پویا
۱۴ اكتبر
مصاحبه با تهمینه صادقی؛ فعال
همچنین، تحریم رژیم ایران از نمایشگاه کتاب فرانکفورت به دلیل سخنرانی سلمان رشدی ، اعتصاب معلمان ، روز نه به حجاب ، قتل پناهندگان افغانى توسط ماموران رژيم ایران ، فتوا عليه زرتشتیان و حمل کننده های کودک برای پناهندگان
کارگردان: رضا مراد
كارگرادان: رضا مرادى
ترجمه: محمد باشم

SUPPORT BREAD AND ROSES WITH AS LITTLE AS $1 A WEEK:
به برنامه نان و گل سرخ کمک مالى هفتگى کنيد براى فقط ىک دلار در هفته
https://www.patreon.com/BreadandRosesTV

Project Details

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Maryam Namazie