اومانیسم و کودکان، برنامه نان و گل سرخ با مریم نمازی و فریبرز پویا

Project Description

اومانیسم و کودکان، برنامه نان و گل سرخ با مریم نمازی و فریبرز پویا

اومانیسم و کودکان، برنامه نان و گل سرخ با مریم نمازی و فریبرز پویا

۲۳ سپتامبر
مصاحبه با نادا پروتاوىچ، از مرکز شجاعت مدنی در مورد اومانيسم و کودکان
همچنین در مورد مرگ فعال کارگری شاهرخ زمانی، ممنوعیت نيلوفر اردلان از سفر به خارج ؛ فتوا عليه مبل ، و بحران پناهندگى است.
ترجمه : محمد B
کارگردان: رضا مرادی

SUPPORT BREAD AND ROSES WITH AS LITTLE AS $1 A WEEK:
به برنامه نان و گل سرخ کمک مالى هفتگى کنيد براى فقط ىک دلار در هفته
https://www.patreon.com/BreadandRosesTV

Project Details

Maryam Namazie