حقوق كودكان با نيازهاى ويژه ـ قسمت دوم: برنامه نان و گل سرخ

Project Description

 حقوق كودكان با نيازهاى ويژه ـ قسمت دوم: برنامه نان و گل سرخ

حقوق كودكان با نيازهاى ويژه ـ قسمت دوم:
برنامه نان و گل سرخ با مریم نمازی و فریبرز پویا
۱۴ اكتبر
مصاحبه با تهمینه صادقی؛ فعال
همچنین، تحریم رژیم ایران از نمایشگاه کتاب فرانکفورت به دلیل سخنرانی سلمان رشدی ، اعتصاب معلمان ، روز نه به حجاب ، قتل پناهندگان افغانى توسط ماموران رژيم ایران ، فتوا عليه زرتشتیان و حمل کننده های کودک برای پناهندگان
كارگرادان: رضا مرادى
ترجمه: محمد باشم

SUPPORT BREAD AND ROSES WITH AS LITTLE AS $1 A WEEK:
به برنامه نان و گل سرخ کمک مالى هفتگى کنيد براى فقط ىک دلار در هفته
https://www.patreon.com/BreadandRosesTV

Project Details

Maryam Namazie