آمنه صداي ماست

آمنه دختر 19 ساله تونسی که عکس برهنه خود را روی سایتها گذاشته بود٬  اکنون در خطر مرگ قرار دارد. در این عکس آمنه روی…