روز یکشنبه ٢٠ ژوئن میتینگ و راهپیمائی در لندن

همراه با نمایش فیلم، موزیک و شعر

میتینگ در لندن مقابل نخست وزیری از ٢ تا ٤ بعدازظهر علیه قوانین اسلامی و حکومت اسلامی در ایران و علیه قوانین شریعه در انگلیس و در همه جا. سکولاریسم و حقوق جهانشمول و برابر برای زن و مرد و همه مردم، دو خواست مهم مردم ایران و جریانات مترقی در همه جای دنیا است. نهاد “قانون برابر برای همه” همه ایرانیان منزجر از قوانین اسلامی و حکومت اسلامی را به شرکت در این میتینگ فرامیخواند تا جلو دست درازی جریانات اسلامی در جامعه انگلیس را بگیریم. امروز مردم ایران در خط مقدم مبارزه علیه قوانین شریعه هستند و در خارج کشور نیز باید تجارت ارزنده خود را در خدمت گسترش مبارزه علیه جریانات اسلامی که اکثرا توسط جمهوری اسلامی و سایر دولتهای مرتجع اسلامی تغذیه میشوند ایفا کنند.

راهپیمائی از ساعت ٤ بعدازظهر از نخست وزیری به طرف سفارت جمهوری اسلامی در همبستگی با مردم ایران و در گرامیداشت یاد جانباختگان راه آزادی و برابری و گرامیداشت ندا سمبل مبارزه مردم ایران برای یک جامعه برابر و انسانی شروع میشود. این راهپیمائی را ایران سولیداریتی سازمان داده است. ایران سولیداریتی ابزار مهمی برای جلب همبستگی با مردم ایران است که با شروع تظاهرات میلیونی مردم در تعدادی از کشورها شروع شد و تاکنون نقش ارزنده ای در شناساندن چهره کثیف جمهوری اسلامی و شناساندن چهره حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم ایران به افکار عمومی در انگلیس و برخی کشورهای دیگر داشته است. در این راهپیمائی شرکت کنید کمک کنید که تعداد هرچه بیشتری از مردم انگلیس به حمایت از مبارزه مردم ایران جلب شوند.

سخنرانان و نمایش دهندگان تظاهرات لندن: ای کی 47 (شاعر خیابان)، اسد عباس (شورای اکس مسلم بریتانیا)، آر وای عالم (شاعر)، آدم بارنت (موزیسین)، اسماعیل ایناش (قانون یکسان برای همه)، دیوید فیشر (خواننده، ترانه سرا)، لیلیت (شاعر خیابان)، لیریکال ایجنت (ای ام سی) رونی میا (وکلی، حامعه وکلای سکولار)، مریم نمازی (قانون یکسان برای همه و ایران سولیداریتی)، جرارد فیلیپس (جامعه سراسری سکولاریستها)، نایومی فیلیپس (انجمن اومانیستهای انگلیس) فریبرز پویا (جامعه سکولاریستهای ایران)، برنت لی ریگان (ای ام سی)، یاسمسن رحمان (کمپینر حقوق زنان)، گیتا ساغل (آکتیویست)، سهیلا شریفی (علیه تبعیض، سازمان دفاع از حقوق زن)، موریل سلتمن (اکتیویست)، پیتر تاچل (کمپینر حقوق بشر) و … همچنین بخشی از فیلمی برای ندا به کارگردانی آنتونی توماس به نمایش گذاشته می شود.
قانون برابر برای همه
ایران سولیداریتی
ژوئن ٢٠١٠

میتینگ از ساعت ٢ تا ٤ بعدازظهر در محوطه مقابل دفتر نخست وزیری در تقاطع Richmond Terrace با Whitehall ، مقابل Downing Street (SW1A 2) نزدیک ترین ایستگاه قطار وست مینستر
راهپیمائی: ساعت ٤ بطرف سفارت جمهوری اسلامی

iransolidaritynow@gmail.com
www.onelawforall.org.uk
www.iransolidarity.org.uk
http://iransolidarity.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.