پریود_طبیعی_است# #PeriodsAreNatural

پریود_طبیعی_است# #PeriodsAreNatural

English Below اعتراض روز جهانی زن پریود_طبیعی_است# در میان گروه ارتدوکس‌های یهودی، در دوران عادت ماهانه زن، مرد و زن حق دست زدن یا رد…